Họ tên: Phan Văn Tâm
Địa chỉ: CNPM05
Skype: BlackmoonT92
Điện thoại: 096 324 8128
Vấn đề không phải là bước nhanh, mà là luôn luôn bước
Càng yêu heo thì heo càng mập. Heo càng mập ta lại càng yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s